หลวงพ่อวัดนายโรงโยมสุวรรณเชิญชวนมาทำบุญที่วัดนายโรง กุมภาพันธ์ 2567

วัดนายโรง ขอเชิญร่วมทำบุญสมทบทุนสร้าง

โครงการก่อสร้าง อุทยานธรรมหลวงปู่รอดวัดนายโรง

โครงการก่อสร้างอุทยานธรรม ณ วัดธรรมรัตน์โพธาราม จ.สุรินทร์ เพื่อเป็นสถานปฏิบัติธรรม แหล่งเรียนรู้เกี่ยวของชุมชน ศูนย์ฝึกอบรมอาชีพ

เริ่มดำเนินการ 26 กุมภาพันธ์ 2566

โครงการก่อสร้าง ศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน จ.สุรินทร์

ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และเตรียมการรับมือ กับปรากฏการณ์ เอลนีโญ 

เริ่มดำเนินการ 26 กุมภาพันธ์ 2566

promptpayขอเชิญร่วมทำบุญสมทบทุนสร้าง ผ่านบัญชีธนาคาร

กรุงไทย ชื่อบัญชี อุทยานธรรมวัดนายโรง เลขที่บัญชี 058-0-46254-4
ไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี อุทยานธรรมวัดนายโรง เลขที่บัญชี 264-4-22455-5
ติดต่อสอบถาม วัดนายโรง แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 02-4349119, 063-6562256

เบี้ยแก้รุ่นที่ 4 และวัตถุมงคล พ.ศ.2565 จัดสร้างตามตำนานหลวงปู่รอด

เบี้ยแก้ รุ่นที่ 4
มั่งมี ศรีสุข อยู่รอด ปลอดภัย

"หมากดี ต้องวัดหนัง เบี้ยขลัง ต้องวัดนายโรง" 

โทร 02-434-9119, 063-656-2256

bia rod 4


ขอเชิญร่วมทำบุญสร้างอุทยานธรรมหลวงปู่รอดวัดนายโรง

วัตถุประสงค์
เพื่อสืบสานตำนานเบี้ยแก้หลวงปู่รอด และจัดหาทุนสมทบทุนการก่อสร้างอุทยานธรรมหลวงปู่รอด ณ วัดธรรมรัตน์โพธาราม จ.สุรินทร์

เบี้ยแก้ รุ่นที่ 4 ผ่านการประกอบพิธีพุทธาภิเษก 3 วาระ วาระสุดท้ายจัดขึ้น ในวันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 เวลา 13.19 น ณ วิหารมหาอุตวัดนายโรง นั่งปรกและอธิษฐานจิต โดยพระมหาเถราจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ

ยินดีต้อนรับสู่
วัดนายโรง

วัดนายโรง ตั้งอยู่เลขที่ ๖๙๒ ถนนบรมราชชนนี ซอย ๑๕ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เป็นวัดเป็นวัดราษฎร์ สังกัด มหานิกาย ก่อสร้างขึ้นเมื่อ ราวปี พ.ศ. ๒๔๐๓ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ โดย ท่านเจ้ากรับ ซึ่งเป็นเจ้าของโรงละครนอกที่มีชื่อเสียงโด่งดังในอดีต เล่นละครจนมีฐานะร่ำรวย แล้วนำเงินมาซื้อที่สร้างวัดประจำตระกูลของตนเอง ตั้งชื่อว่า วัดนายโรง ซึ่งหมายถึงวัดที่ก่อสร้างขึ้นโดยเจ้าของโรงละคร

 
Image

เกี่ยวกับวัดนายโรง

Image

พระบรมสารีริกธาตุ

Image

หลวงปู่รอด

Image

สถานีวิทยุวัดนายโรง

Image

ท่านเจ้ากรับ

Image

โครงการปฏิบัติธรรม

ศูนย์ศึกษาพุทธศาสนาวันอาทิตย์

วัดนายโรง ตั้งอยู่เลขที่ ๖๙๒ ถนนบรมราชชนนี ซอย ๑๕ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

Image

กิจกรรมเพื่อชุมชน

กิจกรรม
วัดนายโรง

วัดนายโรง ตั้งอยู่เลขที่ ๖๙๒ ถนนบรมราชชนนี ซอย ๑๕ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 

มีกิจกรรมพัฒนาเพื่อชุมชน หลากหลายมากมาย

Image

โครงการฝึกอบรม

Image

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

Image

มณฑปพระบรมสารีริกธาตุ

Image

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

Image

งานบุญ-งานประเพณี

Image

วิทยุในกำกับมหาเถรสมาคม

วิดีโอวัดนายโรง

เนื้อหาความรู้สารคดีต่างๆ วัดนายโรง

ลายสักการะพระครูรัตนโสภณ สุรัฐ สิริปุญฺโญ (วัดนายโรง แขวงอรุณอมรินทร์)

การปรับวิถีชีวิตใหม่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์โควิด จากพระครูรัตนโสภณ เจ้าอาวาสวัดนายโรง 12 มิ.ย.64

สืบตำนาน"เบี้ยแก้"เจ้าตำหรับเบี้ยแก้ในเบญจภาคี"วัดนายโรง" วันที่ 07 ก.พ.2564

ประมวลภาพพิธีถวายพระพุทธธรรมจักร องค์ที่ 115

ตอน เบี้ยแก้วัดนายโรง หนึ่งในห้าของเบญจภาคีเครื่องราง

ประวัติหลวงปู่รอดวัดนายโรง โดย ปัญญา ยอมอยู่

สารคดีวัดนายโรง

พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ